Adres: 25-406 Kielce ul. Konopnickiej 3/61
Tel.: 667-780-110
E-mail: biuro@omnilingua.pl

SZKOLENIA JĘZYKOWE

OMNILINGUA - język dla wszystkich. Kursy i szkolenia językowe, tłumaczenia, angielski, rosyjski, audyt językowy

OmniLingua oferuje szeroki wachlarz szkoleń językowych na wszystkich poziomach zaawansowania (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR) z następujących języków:
Głównym atutem świadczonych usług jest ich ścisłe dostosowanie do wymagań klientów zarówno prywatnych jak i instytucjonalnych. Szkolenia grupowe i indywidualne kierowane są do szerokiej rzeszy osób zainteresowanych nauką języków obcych, od młodzieży szkolnej poprzez osoby dorosłe, także niepełnosprawne (z dysfunkcją wzroku lub słuchu), po osoby w wieku podeszłym.
Przed rozpoczęciem szkolenia każdy słuchacz jest poddawany indywidualnemu badaniu stopnia znajomości języka obcego przeprowadzanemu przez profesjonalnego lektora. Składa się ono z trzech etapów:
  1. testu diagnostycznego – pisemny gramatyczno-leksykalny test wielokrotnego wyboru.
  2. rozmowy ewaluacyjnej w języku obcym – krótka konwersacja oparta na liście kilkunastu ogólnych pytań, przeprowadzana w celu określenia poziomu płynności komunikacji i umiejętności rozumienia ze słuchu.
  3. analizy potrzeb słuchacza – rozmowa na temat indywidualnych potrzeb i oczekiwań słuchacza względem szkolenia w celu zoptymalizowania procesu kształcenia językowego.
Oferujemy następujące rodzaje szkoleń językowych:

   Start    Szkolenia Językowe    Szkolenia certyfikowane    Tłumaczenia    Doradztwo Językowe    Usługi refundowane    O nas    RODO    Kontakt
Aktualizacja: 27.10.2018r.