Adres: 25-406 Kielce ul. Konopnickiej 3/61
Tel.: 667-780-110
E-mail: biuro@omnilingua.pl

USŁUGI REFUNDOWANE

OMNILINGUA - język dla wszystkich. Kursy i szkolenia językowe, tłumaczenia, angielski, rosyjski, audyt językowy
Wszystkie szkolenia językowe znajdujące się w ofercie OmniLingua są dostępne z możliwością dofinansowania na refundację kosztów w ramach Bazy Usług Rozwojowych – internetowej, ogólnodostępnej, bezpłatnej platformy dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

Platforma prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych pochodzi ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.Wysokość dofinansowania na poziomie 80% przysługuje:
 1. Samozatrudnionym
 2. Mikro przedsiębiorstwom
 3. Małym przedsiębiorstwom
 4. Średnim przedsiębiorstwom, jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:
  • są przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
  • są przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
  • funkcjonują w białym, zielonym lub srebrnym sektorze gospodarki
  • prowadzą działalność gospodarczą w obszarze stanowiącym specjalizację regionu: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej
  • prowadzą działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy tj . : metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej
  • uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
  • planowane usług i rozwojowe prowadzą do nabycia, potwierdzeni a lub wzrostu wiedzy umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mają na celu zdobycie kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój

Pozostałym średnim przedsiębiorstwom przysługuje dofinansowanie na poziomie 50%

Dokładne informacje jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia oraz lista operatorów działających w poszczególnych województwach, którzy umożliwiają pozyskanie środków, znajdują się na stronie http://www.polbi.pl/bur-baza-uslug-rozwojowych/.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=28941.


   Start    Szkolenia Językowe    Szkolenia certyfikowane    Tłumaczenia    Doradztwo Językowe    Usługi refundowane    O nas    RODO    Kontakt
Aktualizacja: 06.08.2019r.