Adres: 25-406 Kielce ul. Konopnickiej 3/61
Tel.: 667-780-110
E-mail: biuro@omnilingua.pl

DORADZTWO JĘZYKOWE

OMNILINGUA - język dla wszystkich. Kursy i szkolenia językowe, tłumaczenia, angielski, rosyjski, audyt językowy Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów instytucjonalnych OmniLingua oferuje usługę audytu językowego, która pozwala zracjonalizować wydatki na szkolenia oraz przygotować program kursów językowych opartych na rzeczywistych potrzebach i możliwościach zarówno pracowników, jak i pracodawcy. Audyt językowy umożliwia:
  • obiektywnie zweryfikować umiejętności językowe pracowników,

  • ustalić potrzeby szkoleniowe i dobrać odpowiednią ścieżkę rozwoju pracowników w zakresie nauki języków obcych,

  • monitorować postępy pracowników w trakcie nauki poprzez dokonywanie stałego pomiaru wzrostu kompetencji językowych po zakończeniu danego okresu szkoleniowego.
W naszej ofercie znajdują się trzy rodzaje audytu językowego:
  • audyt poziomujący – przeprowadzany przed rozpoczęciem szkoleń językowych. Pozwala stwierdzić, na jakim etapie rozwoju kompetencji językowych znajdują się poszczególni pracownicy, co umożliwia następnie podział przyszłych uczestników szkoleń na odpowiednie dla nich poziomy zaawansowania i przygotowanie „szytego na ich miarę” programu dalszego rozwoju językowego.

  • audyt kompetencji językowych – stanowi szczegółową analizę umiejętności językowych pracowników. Może być wykorzystany do zbadania potrzeb szkoleniowych w firmie, zweryfikowania umiejętności językowych koniecznych do konkretnego projektu, jak również oceny postępów w nauce po zakończeniu szkolenia językowego.

  • audyt rekrutacyjny – służy do obiektywnej i rzetelnej oceny kompetencji językowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy.

Wyniki audytu są przedstawiane w formie szczegółowego raportu językowego sporządzanego po analizie wyników badania, który zawiera informacje dotyczące analizy potrzeb, mocnych stron językowych jak i obszarów wymagających dalszej pracy dla każdej osoby poddanej audytowi.

Fachowy, szeroko zakrojony audyt językowy pozwala dbać o rozsądne dysponowanie środkami na szkolenia i upewnić się, że dostajemy to, za co płacimy, a pracownicy dzięki kursom językowym realizują konkretne cele przedsiębiorstwa. 


     Start      Szkolenia Językowe      Tłumaczenia      Doradztwo Językowe      O nas      Kontakt
Aktualizacja: 04.12.2017r.