Adres: 25-406 Kielce ul. Konopnickiej 3/61
Tel.: 667-780-110
E-mail: biuro@omnilingua.pl

O NAS

OmniLingua zgodnie ze swoim hasłem „języki dla wszystkich” oferuje szeroką gamę usług edukacyjnych i tłumaczeniowych z wielu języków obcych. Naszymi głównymi atutami są kreatywność, doświadczenie i efektywność.

LEKTORZY I TŁUMACZE

Nasza kadra to świetnie wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie nauczania języków obcych i tłumaczenia. Oprócz ukończonych studiów kierunkowych posiadają dodatkowe kwalifikacje jak wysoce ceniony i uznawany na całym świecie certyfikat CELTA, przyznawany przez wydział Cambridge English Language Assessment na Uniwersytecie Cambridge czy tytuł Egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (CKEJO MON), uprawniający do przeprowadzania szkoleń i egzaminów językowych w Resorcie Obrony Narodowej. Mimo wysokich kwalifikacji stale udoskonalają swoje umiejętności biorąc czynny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych.

Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi i zawodowymi na wszystkich poziomach znajomości języka obcego. Prowadzą kursy językowe oraz sporządzają tłumaczenia związane z wieloma dziedzinami (prawo, medycyna, biznes, militaria).

Ich duże zaangażowanie i doświadczenie, sprawiają, że osiągają bardzo dobre wyniki, a optymizm, poczucie humoru i otwartość sprawiają, że współpraca odbywa się w miłej, przyjaznej dla klientów atmosferze.

METODY NAUCZANIA

Ponieważ celem każdego kursu jest wyjście naprzeciw indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, nie ograniczamy się do jednej metody nauczania. Najważniejsze jest by szkolenie przynosiło zamierzony skutek i satysfakcję zarówno słuchaczom jak i lektorom.

W ogólnym zarysie nasze kursy opierają się o metodę komunikacyjną, gdyż właśnie na umiejętności swobodnego porozumiewania się zależy większości słuchaczy najbardziej, kładącą nacisk na cztery zintegrowane sprawności językowe – mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Oczywiście nie pomijamy aspektu leksykalnej i gramatycznej poprawności, jednakże jest ona naturalnie nabywana w trakcie udoskonalania płynności językowej. Ten rodzaj eklektycznej mieszanki gwarantuje, że zajęcia są interesujące i wysoce angażują słuchaczy w proces edukacyjny.

     Start      Szkolenia Językowe      Tłumaczenia      Doradztwo Językowe      O nas      Kontakt
Aktualizacja: 04.12.2017r.